Cookie Policy

1. Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator när du besöker vissa hemsidor. Cookien lagrar information om ditt besök på hemsidan vilket kan användas av tekniska skäl för att t.ex. förbättra webbplatsen för dig som användare.

2. Varför använder Stockfiller Cookies?
För att kunna erbjuda er användare en bättre service och tjänst använder sig Stockfillers webbplatser av olika typer av cookies. Innan installation av cookien via användarens webbläsare kan ett godkännande krävas av användaren.

3. Hur informerar Stockfiller om vilka cookies som används?
Första gången ni besöker webbplatserna order.stockfiller.com, oms.stockfiller.com, admin.stockfiller.com & stockfiller.com informeras ni om att tjänsterna använder sig av cookies samt presenteras en länk till våra cookie policy. Ni som användare har full kontroll över dessa och kan välja att avvisa eller ta bort dem vilket ni kan läsa mer om nedan under avsnitt 4.

Absolut nödvändiga cookies

Här följer en lista över cookies kategoriserade som absolut nödvändiga:

Namn Implementerad av Syfte Varaktighet Tjänst
X-XSRF-OMEGA-ORDER order.stockfiller.com Teknisk Session order.stockfiller.com
omega.sid order.stockfiller.com Teknisk Session order.stockfiller.com
ajs_anonymous_id order.stockfiller.com Teknisk 12 månader order.stockfiller.com
fpjs_user_id order.stockfiller.com Teknisk 12 månader order.stockfiller.com
NG_TRANSLATE_LANG_KEY OMS Teknisk Session OMS
tmhDynamicLocale.locale OMS Teknisk Session OMS
_vwo_uuid_v2 Pusher Teknisk 12 månader OMS
ajs_anonymous_id Pusher Teknisk 12 månader OMS
ajs_group_id Pusher Teknisk 12 månader OMS
ajs_user_id Pusher Teknisk 12 månader OMS
pusher_anon Pusher Teknisk 12 månader OMS

Statistiska cookies

Här följer en lista över cookies kategoriserade som statistiska:

Namn Implementerad av Syfte Varaktighet Tjänst
_ga Google Analytics Analytiskt verktyg 24 månader Stockfiller, OMS, Order & Admin
_gid Google Analytics Analytiskt verktyg 24 timmar Stockfiller, OMS, Order & Admin
_gat Google Analytics Analytiskt verktyg 2 timmar Stockfiller, OMS, Order & Admin
_mixpanel mixpanel.com User tracking 12 månader OMS, Order & Admin
_perfalytics mixpanel.com User tracking 12 månader OMS, Order & Admin
_hjAbsoluteSessionInProgress hotjar.com User tracking 30 min Order & Admin
_hjFirstSeen hotjar.com User tracking 30 min Order & Admin
_hjIncludedInPageviewSample hotjar.com User tracking 5 min Order & Admin
_hjIncludedInSessionSample hotjar.com User tracking 5 min Order & Admin
_hjSessionUser hotjar.com User tracking 12 månader Order & Admin
_hjSession hotjar.com User tracking 12 månader Order & Admin

Funktionella cookies

Här följer en lista över cookies kategoriserade som funktionella:

Namn Implementerad av Syfte Varaktighet Tjänst
wisepops stockfiller.com Registrera interaktion med popup Till 2038 Stockfiller, OMS, Order & Admin
wisepops_session stockfiller.com Registrera interaktion med popup Session/2 timmar Stockfiller, OMS, Order & Admin
wisepops_props stockfiller.com Registrera interaktion med popup Till 2038 Stockfiller, OMS, Order & Admin
wisepops_visits stockfiller.com Registrera interaktion med popup Till 2038 Stockfiller, OMS, Order & Admin
wisepops_noshow stockfiller.com Registrera interaktion med popup 1 månad Stockfiller, OMS, Order & Admin
__cfduid wisepops.com Säkerhet 12 månader Stockfiller, OMS, Order & Admin
__stripe_mid stripe.com Betalning 12 månader Order
__stripe_sid  stripe.com Säkerhet 12 månader Order
intercom-session intercom.com Registrera interaktion med chat 12 månader OMS, Order & Admin

4. Hur avvisar och/eller avinstallerar jag dessa cookies?
a) På datorn

Cookies på datorn kan bl.a. avinstalleras på följande två sätt:

Du har möjlighet att både avinstallera alla cookies som är lagrade i din webbläsare eller att endast avinstallera enstaka. Det kan skilja sig lite mellan olika webbläsare och versioner på hur man går tillväga men nedan finner du riktlinjer på hur du kan avinstallera cookies i de vanligaste webbläsarna:

Apple Safari: Välj ”Integritetsskydd ” på menyn ”Inställningar” och se inställningarna under ”Hantera cookies och andra webbplatsdata”.
Google Chrome: Menyn Inställningar -> Innehållsinställningar -> Alla cookies och webbplatsdata.
Internet Explorer: Menyn Verktyg -> Internetalternativ -> Allmänt -> Webbläsarhistorik -> Inställningar. Öppna ”Inställningar för temporära internetfiler och historik” och välj sedan ”Visa filer”.
Mozilla Firefox: Menyn Verktyg -> Alternativ -> Sekretess -> Radera specifika cookies.
För att varna eller blockera cookies som olika webbplatser försöker installera kan du ändra detta i webbläsarens inställningar. Hur detta görs skiljer sig beroende på webbläsare men i Hjälp-meny för webbläsaren hittar du instruktioner. Du kan även välja att ha olika inställningar för de olika enheter du använder för att ansluta till Stockfillers tjänster.

b) Smartphone eller surfplatta
Avinstallation av dessa cookies görs enligt följande:
Android webbläsare: Gå till ”hemskärmen”, tryck på webbläsarikonen, tryck på menyknappen och välj Inställningar. Enheten kommer antingen att visa en meny med inställningar eller ett av följande tre alternativ. Välj det alternativ som visas: Sekretess och säkerhet, Sekretess, Säkerhetsinställningar: Tryck på ”Rensa webbinformation” och bekräfta med ”OK”. Välj ”Cookies och webbplatsdata” och tryck på ”OK”. Tryck på hemknappen för gå till hemskärmen och starta sedan om mobilenheten.
Google Chrome: I webbläsarens menyfält klickar du på menyikonen och väljer ”Fler verktyg” och ”Ta bort webbinformation”. Klicka kryssrutorna ”Cookies och andra webbplats- och plugindata” och ”Cachade bilder och filer”. Använd menyn överst i fönstret för att ange hur långt tillbaka i tiden du vill ta bort data. Välj ”sedan tidens början” för att ta bort allting. Välj ”Rensa webbinformation”.
Apple iOS 8: Tryck på hemknappen, tryck på ikonen Inställningar, rulla ned till ”Safari” och tryck på ”Rensa historik och webbplatsdata”. Ett varningsmeddelande visas. Tryck på ”Rensa” för att bekräfta, tryck på hemknappen och gå till hemskärmen. Starta sedan om enheten.
Ifall du skulle välja att avinstallera eller blockera cookies från Stockfillers webbplatser kan funktionalitet påverkas eller förhindras.

5. Vilka typer av cookies använder sig Stockfiller av?
Cookies kan ha olika livslängder vilket beror på t.ex cookiens parametrar och webbläsarens inställningar. Cookies kan delas in i olika kategorier som listas med kort beskrivning nedan.

– Absolut nödvändiga cookies
Dessa cookies krävs för webbplatsens funktionalitet och inaktivering av dessa skulle innebära att användandet av webbplatsen kan få problem eller inte fungera över huvudtaget. Cookies av denna sort kan t.ex. ge möjlighet att identifiera enheten som används för att skicka information, tilldela datapaket och detektera överföringsfel eller dataförlust. De ger även möjligheten att avgöra om du har rätt att se sidans innehåll samt se om du är inloggad på Stockfillers tjänst eller inte.

– Funktionella cookies
Dessa cookies används för att kunna erbjuda bl.a. kommunikationstjänster mot användaren. Om dessa cookies avinstalleras kan dessa tjänster inte längre användas. Informationen sparas mellan webbsessionerna och kan delas med tredje parter, men endast i syfte att möjliggöra vissa tjänster.

– Cookies för analys och statistik
Dessa cookies gör det möjligt att identifiera återkommande användare och spara information kring interaktionen användaren har med webbplatsen. Informationen används för att förbättra prestandan av Stockfillers tjänster och kan installeras samt hanteras av samarbetspartners, dock under strikta begränsningar kopplat till specifika ändamål.

– Cookies som används för riktad reklam och spårningscookies som genereras av delningsknappar för sociala nätverk
Dessa cookies används för riktad reklam och för spårning i tredje parts tjänster för effektivisering och reklam i dessa tjänster. Webbsidor och webbplatser som du besöker sparas/registreras av dessa cookies och de kan även samla in personliga uppgifter, i regel din IP-adress. Information som registreras kan överlåtas till tredje part.